champion-pneuma-iso-32
Olej do urządzeń pneumatycznych

CHAMPION PNEUMA ISO 32

This oil is used for the lubrication of pneumatic tools. It contains additives to improve adhesion and anti-rust, and an emulsifier to absorb moisture. It contains anti-wear and extreme-pressure additives.

Produkt: 4523
Spełnia specyfikacje branżowe
  • DIN - 51502 D
  • ISO - 6743-11 CLASS LP
Opis

This oil is destined for the lubrication of pneumatic tools. It contains additives to enhance adhesion, anti-rust activity and an emulsifier to absorb moisture that can be present in the oil. Furthermore, it contains anti-wear and extreme-pressure additives.

Zastosowania

This lubricant can be used in tools driven by compressed air, like for instance drilling equipment. This ISO 32 grade can be used in high-speed tools.

Osiągi

This oil has been specifically designed to provide adequate lubrication of pneumatic tools. It has good anti-rust characteristics, strong adhesive action, and very good emulsifying properties, which help to absorb humidity.

Test Metoda Jednostka Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,876
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C ASTM D445 mm²/s 33,1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C ASTM D445 mm²/s 5,82
Indeks lepkości ASTM D2270 119
Temperatura krzepnięcia ASTM D6892 °C -30
Tempera zapłonu metodą Clevelanda ASTM D92 °C 208

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

Produkty

Poznaj nasze produkty

Poznaj nasze produkty do samochodów osobowych

Przejdź do produktów