champion-active-defence-15w40-cf-4
Olej silnikowy

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 15W40 CF-4

Universal motor oil for 4-stroke gasoline and diesel engines between 1989 and 1994. It has high resistance to oxidation, good detergent and dispersant properties and high lubricity

Produkt: 11236
Spełnia specyfikacje OEM
  • ALLISON - C4 Level
  • CATERPILLAR - TO-2
  • MAN - 271
  • MB - 227.1
  • VOLVO - VDS level
Spełnia specyfikacje branżowe
  • API - CF-4/SG
  • MIL - L-2104 E
  • MIL - L-46152 D
Opis

Universal motor oil, suitable for 4-stroke gasoline and diesel engines between 1989 and 1994. It combines the following characteristics : very high resistance to oxidation, good detergent and dispersant properties;a great ability to neutralize acids and a high lubricity.

Zastosowania

Universal all year motor oil, intended for transport and construction. This oil is especially recommended for mixed fleets (cars and trucks). It can be used in all regions in diesel engines with natural aspiration or turbocharging and all gasoline engines.

Osiągi

This oil is based on selected components, which reduce oil degradation and keep all engine parts clean in order to guarantee uninterrupted, reliable service in extreme working conditions.

Test Metoda Jednostka Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,881
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C ASTM D445 mm²/s 99,7
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C ASTM D445 mm²/s 13,8
Indeks lepkości ASTM D2270 140
B.N. (metoda HCLO4) ASTM D2896 mg KOH/g 7
Temperatura krzepnięcia ASTM D6892 °C -36
Lepkość SDW w temp. -20°C ASTM D5293 mPa.s 6500
Dodatki siarczanów w popiele ASTM D874 Mass % 0,99
Tempera zapłonu metodą Clevelanda ASTM D92 °C 230

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

Produkty

Poznaj nasze produkty

Poznaj nasze produkty do samochodów osobowych

Przejdź do produktów