Czas zakończyć emisję: katalizator DOC, filtr DPF i układ SCR

Champion Lubricants, olej silnikowy, olej silnikowy

#nofilter może i brzmi świetnie na Instagramie, ale ten hashtag nie ma zastosowania, gdy mowa o pojazdach. Szereg dobrze ukrytych bohaterów współpracuje, aby chronić środowisko. Na tym blogu dowiesz się, jak działają układy oczyszczania spalin!

Nowe technologie umożliwiają stosowanie bardziej efektywnych systemów filtracji spalin z silników Diesla. DOC, DPF i SCR są efektem globalnego wzrostu świadomości ekologicznej. Te trzy systemy filtracji zapewniają znaczne zmniejszenie ilości szkodliwych substancji opuszczających pojazd z silnikiem wysokoprężnym.


DOC

Spaliny opuszczające silnik jako pierwszą przeszkodę napotykają katalizator utleniający DOC (Diesel Oxidation Catalyst). Spaliny przepływają przez strukturę plastra miodu katalizatora DOC, który jest pokryty metalowymi katalizatorami. CO i węglowodory są usuwane i zamieniane na mniej szkodliwą wodę i CO2. Większość producentów umieszcza katalizator DOC przed filtrem DPF, dzięki czemu węglowodory odfiltrowane przez katalizator DOC nie zatykają filtra DPF.


DPF

Pozostałe cząstki stałe przechodzą przez filtr cząstek stałych DPF (Diesel Particulate Filter). Ta część układu oczyszczania spalin zbiera i spala cząsteczki sadzy. Filtr DPF wykorzystuje energię cieplną pochodzącą z silnika i katalizatora DOC, stąd jego umiejscowienie tuż za katalizatorem DOC. Gdy silnik osiągnie normalną temperaturę pracy, filtr DPF jest w stanie spalić większość sadzy zawartej w spalinach.


SCR

Spaliny kontynuują swoją podróż i przechodzą przez układ SCR, czyli selektywnej redukcji katalitycznej. Przed rozpoczęciem procesu filtracji płyn katalityczny jest mieszany ze spalinami. Skład katalizatora zależy od rodzaju SCR. Najczęściej stosowane płyny katalityczne to:
 

  • mocznik
  • amoniak bezwodny
  • wodny amoniak


Podczas przechodzenia przez SCR NOx zawarte w spalinach tworzą nowe, mniej szkodliwe substancje.


Zaangażowanie mistrza

W układzie oczyszczania spalin nie ma bezpośredniego przepływu oleju silnikowego. Niekompatybilny olej silnikowy spowoduje obniżenie wydajności układu filtracji. Ale co sprawia, że jest on niekompatybilny?

Podczas jazdy spala się niewielka ilość oleju silnikowego. Oznacza to, że pozostałości spalonego, niekompatybilnego oleju przedostają się przez katalizator DOC, filtr DPF i SCR, powodując niestabilną wydajność filtracji i uszkodzenie katalizatorów.

Firma Champion posiada w swojej ofercie gamę produktów zdolnych do ochrony całego układu oczyszczania spalin. Produkty te są zgodne z kategoriami ACEA C1-C4 i E6/E9. Nasza przydatna wyszukiwarka produktów pomoże Ci odnaleźć się w świecie olejów silnikowych.