Używamy plików cookie, aby uatrakcyjnić Twoją wizytę w naszej witrynie internetowej. Dowiedz się więcej

Firma Wolfoil Corporation

Zastrzeżenia prawne

Table of contents 1. PREAMBUŁA
 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI
 3. HIPERŁĄCZA
 4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 5. DOSTARCZONE INFORMACJE I MATERIAŁY
 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 7. DANE KONTAKTOWE
 8. Website disclaimer
 9. Privacy statement
  1. Why this privacy statement?
  2. Who is responsible for the processing of personal data?
  3. On what legal grounds are my data processed?
  4. Which personal data are being processed?
  5. For which purposes are my personal data being used?
  6. Who receives your personal data?
  7. How long do we store your personal data?
  8. What are my rights?
  9. How to exercise my rights?
  10. Possibility to lodge a complaint
 10. Cookie policy
  1. Cookies
  2. Goals and utilities of cookies
  3. Types of cookies used by wolf oil corporation
  4. Cookielist


1) PREAMBUŁA

Niniejsze warunki użytkowania dotyczą korzystania ze wszystkich witryn internetowych (w tym witryn mobilnych), a także wszystkich elementów i aplikacji (zwanych dalej „Witrynami internetowymi”), stworzonych przez firmę WOLF OIL CORPORATION N.V. lub należących do niej.

Te Witryny (z wyłączeniem witryn połączonych z nimi za pomocą łączy) są zarządzane przez firmę WOLF OIL CORPORATION N.V. (zwaną dalej WOC), z siedzibą w Belgii, 2620 Hemiksem, Georges Gilliotstraat 52, zarejestrowaną w Crossroads Bank for Enterprises pod nr. 0403.699.350.

Uzyskanie dostępu do Witryn internetowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki użytkowania, nie powinien kontynuować przeglądania tych Witryn ani korzystania z nich.

W przypadku naruszenia warunków użytkowania WOC zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Witryn. WOC zastrzega sobie prawo do żądania od osób trzecich odszkodowania za wszelkie bezpośrednie i/lub pośrednie szkody powstałe w wyniku naruszenia warunków. 

Każda osoba, która uzyskuje dostęp do Witryn, jest określana mianem użytkownika. 2) INFORMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI

2.1
Witryny internetowe zostały umieszczone w Internecie przez WOC, aby zaprezentować użytkownikom określone działania WOC oraz ewentualnie inne działania Grupy WOC. Informacje te są podawane wyłącznie w celach informacyjnych bez jakiejkolwiek gwarancji, że są one dostosowane do konkretnych potrzeb użytkowników. 
WOC może w każdej chwili zmienić lub zaktualizować te informacje bez uprzedzenia.
WOC nie gwarantuje dokładności, aktualności i kompletności treści podanych na Witrynach internetowych, ani że Witryny internetowe będą działać w sposób nieprzerwany i/lub będą pozbawione błędów.
Odniesienia do produktów lub usług znajdujące się na Witrynach internetowych nie stanowią oferty sprzedaży bądź dostarczenia tych produktów lub usług.


2.2
W zakresie dozwolonym przez prawo WOC, w tym spółki stowarzyszone, członkowie kierownictwa oraz pracownicy, niniejszym wyłączają wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie i/lub pośrednie, wyrządzone i/lub wynikające w jakikolwiek sposób z korzystania z Witryn internetowych bądź jakichkolwiek innych witryn internetowych połączonych z nimi za pomocą łączy.


3) HIPERŁĄCZA

Witryny internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn (na przykład z użyciem hiperłącza, przycisku lub banera). Łącza te są udostępniane w formie usługi dla użytkowników Witryn internetowych. WOC nie ponosi żadnej odpowiedzialności w jakiejkolwiek postaci lub formie za zawartość witryn internetowych, do których prowadzą utworzone przez nią łącza.4) PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

4.1
Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych we wszystkich materiałach tekstowych, obrazach, zdjęciach, logo, filmach, nagraniach dźwiękowych, oprogramowaniu oraz na stronach internetowych i opakowaniach, a także innych materiałach (zwanych dalej „Dokumentacją”) na Witrynach internetowych są własnością firmy WOC, jej spółek stowarzyszonych lub zostały zamieszczone za zgodą stosownego właściciela. 

Powielanie Dokumentacji zawartej na Witrynach internetowych jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych do użytku osobistego (tzn. jedynie w celu uzyskania informacji o towarach lub usługach bądź innych aspektach działalności Grupy WOC). Jakiekolwiek powielanie Dokumentacji, w całości lub w części, lub jej publiczne udostępnianie do innych celów (w tym do celów zawodowych i handlowych) jest wyraźnie zabronione oraz wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody WOC. W każdym przypadku dozwolona reprodukcja Dokumentacji Witryn internetowych lub jej publiczne udostępnianie muszą zawsze być opatrzone odpowiednimi informacjami na temat źródła oraz własności materiałów. 


4.2
Wszelkie bazy danych udostępnione użytkownikowi są własnością WOC jako producenta tych baz danych lub zostały udostępnione za zgodą stosownego właściciela. Dostęp lub ponowne wykorzystanie z istotnej jakościowo lub ilościowo części baz danych w jakimkolwiek celu są zabronione. 


4.3
Każde naruszenie praw własności intelektualnej może podlegać ściganiu z mocy prawa karnego lub cywilnego. 


5) DOSTARCZONE INFORMACJE I MATERIAŁY

Każdy użytkownik Witryn internetowych, który przekazuje dane, wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez WOC. Użytkownik gwarantuje, że przekazane dane (a) nie naruszają praw (własności intelektualnej) osób trzecich oraz (b) nie są w żaden inny sposób niezgodne z prawem w odniesieniu do osób trzecich.6) PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy podane dane zawierają dane osobowe w rozumieniu obowiązującego prawa, będą one przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), polityką prywatności WOC oraz zasadami ochrony prywatności oraz dotyczącymi korzystania z plików cookie7) DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań dotyczących warunków użytkowania Witryn internetowych prosimy o kontakt przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na Witrynach internetowych, listownie lub pocztą e-mail:
Listownie: 
WOLF OIL CORPORATION N.V.
Georges Gilliotstraat 52
2620 Hemiksem
Belgia
Pocztą e-mail: ***


„Potwierdzam przeczytanie i akceptację ogólnych warunków i postanowień”.


8) Website disclaimer

The information on this website is provided by Wolf Oil Corporation, its content authors, partners, directors, employees or other representatives. While we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. 

Except as specifically stated on this website, to the fullest extent permitted at law, neither Wolf Oil Corporation, nor any of its partners, directors, employees or other representatives will be liable for damages arising out of or in connection with the use of this website or the information, content, materials or products included on it. This is a comprehensive limitation of liability that applies to all damages of any kind, including (without limitation) compensatory, direct, indirect or consequential damages, loss of data, income or profit, loss of or damage to property and claims of third parties.

Through this website you may find links to other websites which are not under the control of Wolf Oil Corporation. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Wolf Oil Corporation, its content authors, partners, directors, employees or other representatives, have the right to remove or reproduce material uploaded or posted to this website at any time. 

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Wolf Oil Corporation takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

9) Privacy Statement

The websites www.wolfoil.com, wwwwolflubes.com, www.championlubes.com (hereafter: the “Website”) is offered by:
Wolf Oil Corporation NV (hereafter “Wolf Oil Corporation”, “our”, “we”)
Georges Gilliotstraat 52
2620 Hemiksem
Belgium
(VAT-BE) 0403.699.350

info@wolfoil.com
+32(0)3 870 00 99

Feel free to contact us should you have any privacy-related questions. We promise to reply soon!9.1 WHY THIS PRIVACY STATEMENT?

Every person (hereafter the “User”) who visits or uses the Website discloses a certain amount of personal data. The personal data is information which allows Wolf Oil Corporation to identify you as a natural person, regardless of whether we actually do this. You are identifiable as soon as it is possible to create a direct or indirect link between one or more data and you as a natural person.

We only use and process your personal data in accordance with the Privacy Regulations and the other applicable regulations. Every reference to the Regulation is a reference to the Regulation of 27 April 2016 on the Protection of Natural Persons with regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such Data (The GDPR).

Through this Privacy Statement the User is informed about the possible collection and processing of his or her personal data. Wolf Oil Corporation reserves the right to modify this Privacy Policy at all times. Every substantial change will be clearly communicated towards the User. We advise the User to consult this document regularly.9.2 WHO IS RESPONSIBLE FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA?


9.2.1 CONTROLLER
Wolf Oil Corporation is responsible for the processing and decides alone or in cooperation with others which personal data are being collected as well as the purposes and the technical and organisational means with regard to the processing of those personal data.

9.2.2. PROCESSOR(S)
Wolf Oil corporation is free to rely on data processors. A processor is the natural or legal person who processes your personal data upon request and on behalf of the data controller. The processor is required to ensure the security and confidentiality of the data. The processor shall always act on the instructions of the data controller.

Wolf Oil Corporation relies on the following categories of "processors":

- Mailchimp
- Flexmail
- Wufoo
- Tridion
- Leadpages9.3 ON WHAT LEGAL GROUNDS ARE MY DATA PROCESSED?

In accordance with the Regulation we process personal data on the following legal grounds:
 • On the basis of the execution of the contract agreed upon with you or the execution of pre-contractual steps taken at your request;
 • On the basis of compliance with legal or regulatory provisions with regard to the management of the contractual relationship;
 • On the basis of our legitimate interest to answer the questions that are asked by the User through the contact form.9.4 WHICH PERSONAL DATA ARE BEING PROCESSED?

Wolf Oil Corporation commits to only collect and process your personal data which are necessary for achieving the purposes pursued by Wolf Oil Corporation. The following categories of personal data shall be processed:
 • Personal identification data (last name, first name , address, company);
 • Contact details (telephone number and e-mail);
 • Billing information;
 • Electronic identification data (IP-address, location, cookies)

This data can be collected when you use the contact form on our website. Other personal data may be collected at a later time, for example in the context of our after-sales. The amount of data collected depends on your use of the Website and the functionalities of the Website. We also use cookies in order to recognise the User and to offer the User a personalised user experience, to remember technical choices (for example, language choices), and to detect and correct any errors which might be present on the Website. For more information concerning the use of cookies, we kindly refer you to our Cookie Statement9.5 FOR WHICH PURPOSES ARE MY PERSONAL DATA BEING USED?

Wolf Oil Corporation collects your personal data for the purpose of offering every User of our a safe, optimised and personal user experience of our Website and the offered services. If these data are missing, are incorrect or incomplete, Wolf Oil Corporation reserves the right to suspend or cancel certain operations.

Wolf Oil Corporation commits to solely process your personal data for the following purposes:
 • Customer Management: customer administration, order management, order management, deliveries, invoicing, support and complaint monitoring;
 • To manage the contractual relationship to which the User is a party;
 • To detect and protect Users against fraud, mistakes and/or criminal behaviours;
 • To answer questions and comments that are obtained through the contact form.
When visiting the website of Wolf Oil Corporation, some data are being collected for statistical purposes. These data are: IP-address, probable location of consultation, hour and day of the consultation and the pages which are being consulted.

The User provides the personal data to Wolf Oil Corporation himself and can therefore exercise some kind of control. When certain data is incomplete or apparently incorrect, Wolf Oil Corporation has the right to postpone some expected actions temporarily or permanently.9.6 WHO RECEIVES YOUR PERSONAL DATA?

Your personal data are processed for internal use within Wolf Oil Corporation only. Your personal data will not be sold, passed on or communicated to any third parties, except in case you have given us your explicit prior consent. Your personal data will be shared with the processors that Wolf Oil Corporation relies on.

Wolf Oil Corporation has taken every legal and technical precaution to avoid unauthorized access to and use of the data. In the event of a data breach, Wolf Oil Corporation will immediately take every possible measure to limit the damages to a minimum.9.7 HOW LONG DO WE STORE YOUR PERSONAL DATA?

Your data is stored for as long as necessary to achieve the objectives set out in article 3.6. They will be erased from our database as soon as they are no longer necessary for the ends pursued or if you validly exercise your right to erasure.9.8 WHAT ARE MY RIGHTS?

9.8.1 GUARANTEE OF A LEGITIMATE AND SECURE PROCESS OF YOUR PERSONAL DATA
Your personal data are always processed for the legitimate purposes explained in article 5. They are collected and processed in an appropriate, relevant and non-excessive manner, and are not kept longer than necessary to achieve the intended purposes.

9.8.2 RIGHT TO ACCESS
If you can prove your identity, you have the right to obtain information about the processing of your data. Thus, you have the right to know the purposes of the processing, the categories of data concerned, the categories of recipients to whom the data are transmitted, the criteria used to determine the data retention period, and the rights that you can exercise on your data.

9.8.3 RIGHT TO RECTIFICATION OF YOUR PERSONAL DATA
Inaccurate or incomplete personal data may be corrected. You can request Wolf Oil Corporation in writing to rectify inaccurate or incomplete personal data.

9.8.4 RIGHT TO ERASURE (OR “RIGHT TO BE FORGOTTEN”)
You also have the right to obtain the erasure of your personal data under the following assumptions:
 • Your personal data are no longer necessary for the intended purposes;
 • You withdraw your consent to the processing and there is no other legal ground for processing;
 • You have validly exercised your right of opposition;
 • Your data has been illegally processed;
 • Your data must be deleted to comply with a legal obligation.
The deletion of data is mainly related to visibility; it is possible that the deleted data are still temporarily stored.

9.8.5 RIGHT TO LIMITATION OF PROCESSING
In certain cases, you have the right to request the limitation of the processing of your personal data, especially in case of dispute as to the accuracy of the data, if the data are necessary in the context of legal proceedings or the time required to Wolf Oil Corporation to verify that you can validly exercise your right to erasure.

9.8.6 RIGHT TO OBJECT
You have the right to object at any time to the processing of your personal data for direct marketing purposes. Wolf Oil Corporation will stop processing your personal data unless it can demonstrate that there are compelling legitimate reasons for the processing which prevail over your right to object.

9.8.7 RIGHT TO DATA PORTABILITY
You have the right to obtain any personal data which you have provided us in a structured, commonly used and machine readable format. At your request, this data may be transferred to another provider unless it is technically impossible.

9.8.8 RIGHT TO WITHDRAW YOUR CONSENT
You may withdraw your consent to the processing of your personal data at any time, for example for direct marketing purposes.9.9 HOW TO EXERCISE MY RIGHTS?

If you wish to exercise your rights, you must send a written request and proof of identity by registered mail to Wolf Oil Corporation, Georges Gilliotstraat 52, 2620 Hemiksem or by email to info@wolfoil.com. We will respond as soon as possible, and no later than one (1) month after receipt of the request.9.10 POSSIBILITY TO LODGE A COMPLAINT

If you are not satisfied with the processing of your personal data by Wolf Oil Corporation, you have the right to lodge a complaint with the competent Data Protection Authority (for Belgium: https://www.privacycommission.be/).

10) Cookie policy10.1 COOKIES

A cookie is a small text file that is placed on the hard disk of your computer or mobile device when you visit a website. The cookie is placed on your device by the website itself ("first party cookies") or by partners of the website ("third party cookies"). The cookie identifies your device by a unique identification number when you return to the website and collects information about your browsing behaviour.

There are different types of cookies. We distinguish the following cookies according to their purposes: there are essential or strictly necessary cookies and non-essential cookies (functional, analytical and targeting cookies)

The Belgian Act concerning the Electronic Communication of 13 June 2005 contains some provisions about cookies and the use thereof on websites. The Belgian implementation is deduced of the European e-Privacy Directive, which implies that the cookie usage and the cookie legislation is regulated differently in every European country.10.2 GOALS AND UTILITIES OF COOKIES

Wolf Oil Corporation wants to inform every visitor of the Website. By using the website, the visitor may agree to the use of cookies. Cookies help Wolf Oil Corporation to optimize your visit to the website and to provide you with an optimal user experience. However, you are free to delete or restrict cookies at any time by changing your browser settings (see "Management of cookies").

If you want to consult the Website of Wolf Oil Corporation, it is recommended that the technical settings for cookies are enabled. Disabling cookies can have an impact on the functioning of the website. Some of the site's features may be restricted or inaccessible. If you decide to disable cookies, we cannot guarantee you a smooth and optimal visit to our website.10.3 TYPES OF COOKIES USED BY WOLF OIL CORPORATION

We distinguish the following types of cookies, according to their purposes:
 • Essential / Strictly necessary cookies:
  These cookies are necessary for the website to function and cannot be disabled in our systems. They are usually only set up in response to your actions, such as setting up your privacy preferences, logging in or filling in forms. They are necessary for a good communication and they facilitate navigating (for example, returning to a previous page, etc.).
 • Non-essential cookies:
  These cookies are not necessary for the website to function, but they do help us to offer an improved and personalized website.
  • Functional cookies:
   These cookies enable the website to offer improved functionality and personalization. They can be set up by us or by external providers whose services we have added to our pages.
  • Analytical cookies:
   With these cookies, we can track visits and traffic so that we can measure and improve the performance of our site. They help us to determine which pages are the most and the least popular and how visitors move through the site.
  • Targeting / advertising cookies:
   These cookies can be set by our advertising partners via our site. They can be used by those companies to create a profile of your interests and show you relevant ads on other sites.
We use two types of cookies, namely our own functional cookies and cookies of carefully selected partners with whom we cooperate and who advertise our services on their website.10.4 Cookielist

FIRST PARTY COOKIES

Cookie name

Description

Expiration
.ASPXANONYMOUS

This cookie is necessary so that you can use the applications on this website and navigate on this site. Without this cookie, applications such as the ‘where to buy’ do not work.

4 months

ASP.NET_SessionId

This cookie is necessary so that you can use the applications on this website and navigate on this site. Without these cookies, applications such as the where to buy do not work.

When browser is closed

WOLF.CookieHelper.Continent

Cookie that determines on which continent the user is located

15 months

WOLF.CookieHelper.Country

Cookie that determines in which country the user is located

12 months

WOLF.CookieHelper.Profile

Cookie that classifies the user within one of the 3 defined profiles

15 months

WOLF.CookieHelper.Publication

Cookie that selects the language of the user

15 months

cookiesAccepted

Remembers if the user has accepted or rejected the cookie policy

12 monthsTHIRD PARTY COOKIES


Cookie name

Description

Expiration

bku

AddThis social sharing widget. Registers user data, such as IP address, geographic location, visited websites and which ads the user clicked, with the goal of optimizing the display of advertisements based on the user's movement on websites using the same ad network.

15 months

loc

AddThis social sharing widget. Geolocation, which is used to help providers determine how users share that information geographically (status level).

3 months

mus

AddThis social sharing widget. No real info on this cookie known.

12 months

na_id

AddThis social sharing widget. No real info on this cookie known.

13 months

na_tc

AddThis social sharing widget. No real info on this cookie known.

15 months

ouid

AddThis social sharing widget. Uniquely assigned machine-generated user ID

 

13 months

ssc

AddThis social sharing widget. This cookie tracks sharing when the AddThis functionality is used

13 months

uid

Permanent cookie that stores information about the user's login time

24 hours

uvc

AddThis social sharing widget. Detects how often AddThis meets the same user.

13 months

xtc

AddThis social sharing widget. Registers the sharing of content by the user via social media.

12 months

__atrfs

AddThis social sharing widget. Used to collect anonymous statistical data.

13 months

__atssc

AddThis social sharing widget. This cookie tracks sharing when the AddThis functionality is used

13 months

__atuvs

AddThis social sharing widget. This is believed to be a new cookie from AddThis which is not yet documented, but has been categorized on the assumption it serves a similar purpose to other cookies set by the service.

24 months

di2

Addthis social sharing widget. Checks the expiration dates of other cookies

12 months

vc

AddThis social sharing widget. This cookie tracks sharing when the AddThis functionality is used

24 months

_ga

Google Analytics. Registers a unique ID that is used to generate statistics about how the visitor uses the website.

26 months

_dc_gtm

Google Tag Manager. Used to control the loading of a Google Analytics script tag.

26 months

_gid

Google Analytics. Registers a unique ID that is used to generate statistics about how the visitor uses the website.

26 months
- Mailchimp
- Wufoo
- Tridion
- Leadpages

- Marketo4.1 COOKIES

A cookie is a small text file that is placed on the hard disk of your computer or mobile device when you visit a website. The cookie is placed on your device by the website itself ("first party cookies") or by partners of the website ("third party cookies"). The cookie identifies your device by a unique identification number when you return to the website and collects information about your browsing behaviour.

There are different types of cookies. We distinguish the following cookies according to their purposes: there are essential or strictly necessary cookies and non-essential cookies (functional, analytical and targeting cookies)

The Belgian Act concerning the Electronic Communication of 13 June 2005 contains some provisions about cookies and the use thereof on websites. The Belgian implementation is deduced of the European e-Privacy Directive, which implies that the cookie usage and the cookie legislation is regulated differently in every European country.

4.2 GOALS AND UTILITIES OF COOKIES

Wolf Oil Corporation wants to inform every visitor of the Website. By using the website, the visitor may agree to the use of cookies. Cookies help Wolf Oil Corporation to optimize your visit to the website and to provide you with an optimal user experience. However, you are free to delete or restrict cookies at any time by changing your browser settings (see "Management of cookies").

If you want to consult the Website of Wolf Oil Corporation, it is recommended that the technical settings for cookies are enabled. Disabling cookies can have an impact on the functioning of the website. Some of the site's features may be restricted or inaccessible. If you decide to disable cookies, we cannot guarantee you a smooth and optimal visit to our website.

4.3 TYPES OF COOKIES USED BY WOLF OIL CORPORATION

We distinguish the following types of cookies, according to their purposes:
 • Essential / Strictly necessary cookies:
  These cookies are necessary for the website to function and cannot be disabled in our systems. They are usually only set up in response to your actions, such as setting up your privacy preferences, logging in or filling in forms. They are necessary for a good communication and they facilitate navigating (for example, returning to a previous page, etc.).
 • Non-essential cookies:
  These cookies are not necessary for the website to function, but they do help us to offer an improved and personalized website.
  • Functional cookies:
   These cookies enable the website to offer improved functionality and personalization. They can be set up by us or by external providers whose services we have added to our pages.
  • Analytical cookies:
   With these cookies, we can track visits and traffic so that we can measure and improve the performance of our site. They help us to determine which pages are the most and the least popular and how visitors move through the site.
  • Targeting / advertising cookies:
   These cookies can be set by our advertising partners via our site. They can be used by those companies to create a profile of your interests and show you relevant ads on other sites.
We use two types of cookies, namely our own functional cookies and cookies of carefully selected partners with whom we cooperate and who advertise our services on their website.


4.4 Cookielist

FIRST PARTY COOKIES

Cookie name

Description

Expiration
.ASPXANONYMOUS

This cookie is necessary so that you can use the applications on this website and navigate on this site. Without this cookie, applications such as the ‘where to buy’ do not work.

4 months

ASP.NET_SessionId

This cookie is necessary so that you can use the applications on this website and navigate on this site. Without these cookies, applications such as the where to buy do not work.

When browser is closed

WOLF.CookieHelper.Continent

Cookie that determines on which continent the user is located

15 months

WOLF.CookieHelper.Country

Cookie that determines in which country the user is located

12 months

WOLF.CookieHelper.Profile

Cookie that classifies the user within one of the 3 defined profiles

15 months

WOLF.CookieHelper.Publication

Cookie that selects the language of the user

15 months

cookiesAccepted

Remembers if the user has accepted or rejected the cookie policy

12 monthsTHIRD PARTY COOKIES


Cookie name

Description

Expiration

bku

AddThis social sharing widget. Registers user data, such as IP address, geographic location, visited websites and which ads the user clicked, with the goal of optimizing the display of advertisements based on the user's movement on websites using the same ad network.

15 months

loc

AddThis social sharing widget. Geolocation, which is used to help providers determine how users share that information geographically (status level).

3 months

mus

AddThis social sharing widget. No real info on this cookie known.

12 months

na_id

AddThis social sharing widget. No real info on this cookie known.

13 months

na_tc

AddThis social sharing widget. No real info on this cookie known.

15 months

ouid

AddThis social sharing widget. Uniquely assigned machine-generated user ID

 

13 months

ssc

AddThis social sharing widget. This cookie tracks sharing when the AddThis functionality is used

13 months

uid

Permanent cookie that stores information about the user's login time

24 hours

uvc

AddThis social sharing widget. Detects how often AddThis meets the same user.

13 months

xtc

AddThis social sharing widget. Registers the sharing of content by the user via social media.

12 months

__atrfs

AddThis social sharing widget. Used to collect anonymous statistical data.

13 months

__atssc

AddThis social sharing widget. This cookie tracks sharing when the AddThis functionality is used

13 months

__atuvs

AddThis social sharing widget. This is believed to be a new cookie from AddThis which is not yet documented, but has been categorized on the assumption it serves a similar purpose to other cookies set by the service.

24 months

di2

Addthis social sharing widget. Checks the expiration dates of other cookies

12 months

vc

AddThis social sharing widget. This cookie tracks sharing when the AddThis functionality is used

24 months

_ga

Google Analytics. Registers a unique ID that is used to generate statistics about how the visitor uses the website.

26 months

_dc_gtm

Google Tag Manager. Used to control the loading of a Google Analytics script tag.

26 months

W_mkto_trk

Cookie that tracks user preferences for marketing automation use

24 months

_gid

Google Analytics. Registers a unique ID that is used to generate statistics about how the visitor uses the website.

26 months