Używamy plików cookie, aby uatrakcyjnić Twoją wizytę w naszej witrynie internetowej. Dowiedz się więcej

Firma Wolfoil Corporation

Zastrzeżenia prawne

Przeczytaj:

Niniejszy dokument zawiera zastrzeżenia prawne określające zasady użytkowania naszej strony internetowej. Korzystając z niej, akceptujesz wszystkie zawarte tu postanowienia. Jeżeli nie zgadzasz się z którąkolwiek częścią tego dokumentu, nie korzystaj z naszej strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmienienia zawartych tu postanowień w dowolnym czasie. W związku z tym, wskazane jest sprawdzanie co jakiś czas, czy nie dokonano zmian. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na dokonywanie przez nas tych zmian, niezależnie od tego, czy się z nimi zapoznasz.

Zastrzeżenia prawne dotyczące strony internetowej

Informacje widoczne na tej stronie internetowej zamieszczane są przez firmę Wolf Oil Corporation, zatrudnionych autorów treści, partnerów, kierownictwo, pracowników lub innych jej reprezentantów. Pomimo wszelkich naszych starań, aby informacje zawsze były aktualne i prawdziwe, nie udzielamy żadnych określonych wprost lub dorozumianych gwarancji kompletności, dokładności, niezawodności, właściwości lub dostępności dotyczących strony internetowej lub zawartych na niej informacji, produktów, usług, lub elementów graficznych. Jakiekolwiek pokładane zaufanie odbywa się na własne ryzyko. 

Firma Wolf Oil Company, jej partnerzy, kierownictwo, pracownicy oraz inni reprezentanci nie ponoszą odpowiedzialności, w pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo (z wyjątkiem sytuacji jasno określonych na stronie), za szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez korzystanie ze strony internetowej lub zawartych na niej informacji, zawartości, materiałów, lub produktów. Jest to pełne ograniczenie odpowiedzialności, stosowane do wszelkich szkód, w tym (ale nieograniczających się do) odszkodowania wyrównawczego, bezpośredniego, pośredniego lub skutkowego; utraty danych, przychodu lub zysku; uszkodzenia majątku, bądź roszczeń stron trzecich.

Na stronie mogą być umieszczone łącza do innych stron internetowych niebędących pod kontrolą firmy Wolf Oil Corporation. Nie mamy wpływu na naturę, zawartość oraz dostępność tych stron. Umieszczenie tych łącz nie jest równoznaczne z ich rekomendacją lub indosowaniem liczby wyświetleń tych stron.

Firma Wolf Oil Corporation, zatrudnieni autorzy treści, partnerzy, kierownictwo, pracownicy lub inni reprezentanci mają prawo w dowolnym czasie usuwać lub odtwarzać materiały umieszczone lub opublikowane na stronie. 

Dokładamy wszelkich starań, aby strona była zawsze dostępna i działała bez problemów. Jednakże firma Wolf Oil Company nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowy brak dostępu do strony spowodowany problemami technicznymi znajdującymi się poza naszą kontrolą.

Select a language