Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website plezieriger te maken. Meer informatie

Wolfoil Corporation

Van grondstof tot smeermiddel: de kwaliteitsbelofte van Champion

Wij laten u zien hoe ons team van specialisten garandeert dat alleen de beste producten uit de productie-installatie aan u worden geleverd!

Technical Expertise

Van grondstof tot smeermiddel: de kwaliteitsbelofte van Champion

In de vorige 'Van grondstof tot smeermiddel' legden wij uit dat gedurende ons hele productieproces een reeks tests wordt uitgevoerd. Vandaag openen wij de deuren van ons laboratorium en nemen wij u mee voor een rondleiding langs onze testprocedures.

Stop… tijd voor monstername
Elk monster biedt ons de mogelijkheid om de samenstelling van het product nauwkeurig vast te stellen. Op basis van onze ervaring hebben wij een aantal cruciale controlepunten vastgesteld, waar wij willen dat er monsters worden genomen. Zo zorgen wij ervoor dat al onze producten de gewenste eigenschappen bieden.

Je kunt alleen uitstekende smeermiddelen mengen als je de beste grondstoffen gebruikt. En die grondstoffen moeten door Champion worden goedgekeurd. Daarom nemen wij na de levering van grondstoffen direct het eerste monster. Wat betekent dat? Nou, onze blenders komen niet in actie zonder toestemming van het laboratorium!

Een tweede monster wordt meteen na het mengen van de additieven met de basisoliën naar ons lab gestuurd. Het is van het grootste belang om de eigenschappen van de olie in dit stadium te testen, aangezien dit het punt is waarop het definitieve Champion-product wordt gevormd.

Bij de vullijnen wordt een laatste monster genomen. Met dit monster kunnen wij nog één keer controleren op verontreiniging met andere smeermiddelen of vreemde deeltjes. De olie wordt in één van onze opslagfaciliteiten opgeslagen tot het laboratorium deze goedkeurt, pas dan beginnen wij de verpakkingen te vullen. Dankzij de snelle samenwerking tussen verschillende afdelingen en het laboratorium vertragen deze controles het productieproces nooit.

Bewijs van kwaliteit
Claimen dat een product krachtige eigenschappen heeft is gemakkelijk, maar Champion voegt de daad bij het woord! Wij tonen u drie technieken die wij in ons laboratorium gebruiken, om te bewijzen dat onze producten specifiek zijn gemaakt om uw rijervaring werkelijk te verbeteren.

Vlampunt
Verleggen van grenzen is onderdeel van het streven van Champion en het vlampunt is een van deze potentiële grenzen! Het laatste wat u tijdens een rit wilt, is dat smeermiddel vlam vat. Champion-smeermiddelen voldoen altijd aan de eisen die door fabrikanten en instanties worden gesteld en overschrijden die zelfs, zodat u alles uit uw voertuig kunt halen.


180820 - Grondstof 2 Smeermiddel - fig 1

Vloeipunt
Het vloeipunt ligt precies tegenover het vlampunt. Bij lage temperaturen wordt een motorolie te viskeus om alle kritieke componenten te bereiken en te smeren. De laagste temperatuur waarbij een smeermiddel vloeibaar blijft, heet het 'vloeipunt'. Door een laag vloeipunt kunt u een aantal uitdagingen in verband met koude weersomstandigheden overwinnen!

Kinematische viscositeit
De juiste vloeibaarheid bij bedrijfstemperatuur is een van de meest cruciale eigenschappen van een smeermiddel. Wij garanderen dat onze motoroliën bij bedrijfstemperatuur niet te vloeibaar worden door uitvoering van een gespecialiseerde olievloeitest. Een motorolie met een evenwichtige viscositeit zorgt voor een betere bescherming van de componenten door het leggen van een stabiele oliefilm, terwijl de efficiëntie van de motor wordt verhoogd.

Champion bewijst dat het uitstekende producten heeft door alle testresultaten voor elk product op te nemen in de technische gegevensbladen, die u op onze website kunt vinden. Deze documenten bevatten de resultaten van een groot aantal tests, inclusief de drie die in deze blog onder de aandacht worden gebracht! In de volgende aflevering van de blog 'Van grondstof tot smeermiddel' zetten we onze reis langs het productieproces voort tot onze producten hun uiteindelijke doel bereiken: het verbeteren van uw rijervaring.


180820 - Grondstof 2 Smeermiddel - fig 2

Samenvatting:
• Wij testen meerdere productiemonsters om productsuperioriteit te waarborgen
• Onze eigen laboratorium voert tests uit van een breed scala uiteenlopende producteigenschappen, zoals viscositeit en vloeipunt
• Champion is open: u vindt alle testresultaten op onze website