Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website plezieriger te maken. Meer informatie

Wolfoil Corporation

Disclaimer

Let op het volgende:

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van onze website; door onze website te gebruiken, stemt u volledig in met deze disclaimer. Indien u niet instemt met enig onderdeel van deze disclaimer, dient u onze website niet te gebruiken. We behouden ons het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Controleer deze voorwaarden daarom regelmatig op wijzigingen. Door deze site te gebruiken stemt u in met deze wijzigingen, ongeacht of u deze gelezen hebt of niet.

Website disclaimer

De informatie op deze website wordt verstrekt door Wolf Oil Corporation, haar auteurs van content, partners, leidinggevenden, medewerkers of andere vertegenwoordigers. Hoewel we er alles aan doen om deze informatie actueel en correct te houden, verstrekken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid voor wat betreft de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die de website bevat voor een specifiek doeleinde. Elke mate van vertrouwen die u stelt in dergelijke informatie is derhalve uitsluitend voor uw eigen risico. 

Behalve voor zover specifiek anders wordt aangegeven op deze website, en in de volle omvang die wettelijk is toegestaan, zullen noch Wolf Oil Corporation, noch een van haar partners, leidinggevenden, medewerkers of andere vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor eventuele schade voortvloeiend uit of in samenhang met het gebruik van deze website of de informatie, inhoud, materialen of producten die daarin vervat zijn. Dit is een uitvoerige beperking van aansprakelijkheid die geldt voor alle schade van welke aard ook, inclusief (zonder beperking) compenserende, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies of schade aan eigendom en claims van derden.

Op deze website kunt u via links navigeren naar andere websites die niet onder controle van Wolf Oil Corporation vallen. We hebben geen zeggenschap over op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van deze links impliceert niet noodzakelijkerwijs enigerlei aanbeveling of ondersteuning van de meningen die op deze sites geuit worden.

Wolf Oil Corporation, haar auteurs van content, partners, leidinggevenden, medewerkers of andere vertegenwoordigers hebben het recht materiaal dat naar deze website is geüpload of daarop is gepost, op ieder gewenst moment te verwijderen of te reproduceren. 

We doen er alles aan om de website online en soepel draaiend te houden. Wolf Oil Corporation aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website door technische problemen die buiten onze macht liggen.